Toegang tot het tennispark/paviljoen

Om het toegangshek en de deuren van het tennispaviljoen te openen maak je gebruik van jouw KNLTB-pas. 

Hoe gebruik je jouw KNLTB-pas als sleutel

 • Op de magneetstriplezer brand een rood lampje wat aangeeft dat het hek of de deur is gesloten
 • Schuif jouw KNLTB-pas langzaam door de magneetstriplezer met de magneetstrip aan de rechterzijde √©n doe dit van boven naar beneden. Zodra een de kaart gelezen is, wordt de autorisatie van jouw pas gecontroleerd. Als de toegang wordt geweigerd, knippert de rode LED. Als de toegang wordt verleend, knippert de groene LED en kan de deur of het hek worden geopend.
 • Deur sluiten: Zorg ervoor dat de deur goed dicht is, vervolgens activeer je het slot door het gebruik van jouw pas. Je hoort de grendels sluiten (dit duurt enkele seconden) en het rode lampje gaat weer branden.
 • Toegangshek: Het hek wordt altijd na 25 seconden weer geactiveerd om te sluiten. Als je de poort dus wilt sluiten zorg er dan voor dat het magneet het sluitdeel weer goed raakt. Je voelt duidelijk dat het hek is gesloten.
 • Belangrijk: Gebruik geen bankpassen, deze zijn hierna niet meer bruikbaar voor de bankfuncties. Hou geen passen en telefoons e.d. bij het magneet van de poort.

Wat kunnen we met het nieuwe toegangssysteem

 • Toegang verstrekken en intrekken op basis van de ledenadministratie
 • Per doelgroep de toegang instellen (jeugd/senioren/bestuur/commissies/leveranciers)
 • Toegang verstrekken kan per deur worden ingesteld
  • Toegang het tennisbanen
  • Toegang tot toilet/kleedkamer
  • Toegang tot barruimte
 • Het systeem registreert het gebruik van de KNLTB-pas. Indien nodig kan deze logging worden uitgelezen door het bestuur.

1. Toegang tot de tennisbanen

 • Open het toegangshek met jouw KNLTB-pas.
 • Zet het toegangshek vast in de uitsparing in de grond. Aangezien we toegankelijk willen zijn voor andere leden, ouders en spelers van andere verenigingen heeft dit altijd de voorkeur.
 • Indien je toch besluit het hek te sluiten zal de magneet het toegangshek direct sluiten. Na 25 seconden kan het toegangshek weer worden geopend.   
 • Als het toegangshek is gesloten en je wil het tennisterrein verlaten, druk dan op de zwarte knop op de tennisbaanverlichtingsmast van baan 3. Het hek is nu 25 seconden ontgrendeld.
 • Ben je de laatste persoon op het tennisterrein trek het hek dicht. Deze sluit automatisch en op de magneetstriplezer zal het rode lampje branden.

2. Toegang tot toilet/kleedkamer

 • Alleen senior leden hebben toegang het toilet/kleedkamer via de linker deur.
 • Je hebt nodig:
  • jouw persoonlijke KNLTB-pas
  • jouw persoonlijke alarmcode
 • Instructie alarm bij binnenkomst: 
  • Ga NIET naar binnen als je geen code hebt i.v.m. alarmmelding!
  • open de deur met jouw KNLTB-pas
  • binnen 30 seconden alarm uitschakelen
  • voer de alarmcode in
  • het systeem wordt helder verlicht als het systeem is uitgeschakeld
  • zet indien nodig de tennisbaanverlichting aan
 • Instructie alarm bij vertrek:
  • zat alle tennisbaanverlichting uit
  • druk op de functie 'volledig ingeschakeld (weg)
  • voer de alarmcode in
  • alarm is geactiveerd indien je meerdere pieptonen hoort
  • het huissymbool met (WEG) knippert rood
  • ga naar buiten en sluit direct de deur
  • vergrendel de deur met je KNLTB-pas (duurt 3-5 seconden)
  • het alarmsysteem is geactiveerd

Bediening van het alarmsysteem wordt vastgelegd in een logboek met daaraan gekoppeld foto's van de personen in de omgeving van het alarmsysteem. 

3. Toegang tot barruimte

 • Bestuurs- en commissieleden hebben toegang tot de barruimte vanuit hun functie/rol.
 • Het senior lid die ingeroosterd is voor de bardienst, heeft toegang tot de barruimte met zijn KNLTB-pas