Toegang tot het tennispark/paviljoen

Om het toegangshek en de deuren van het tennispaviljoen te openen werd voorheen gebruik gemaakt van een sleutel. Dit was een dure, onveilige en inefficiënte oplossing. Neem bijvoorbeeld de bardienst die door alle senior leden gedraaid wordt en de manier waarop de sleutel beschikbaar werd gesteld. Ook het aanvragen en het beheer van sleutels tot het tennisterrein was omslachtig.

Hoe gebruik je jouw KNLTB-pas als sleutel

  • Op de magneetstriplezer brand een rood lampje wat aangeeft dat het hek of de deur is gesloten
  • Schuif jouw KNLTB-pas langzaam door de magneetstriplezer met de magneetstrip aan de rechterzijde én doe dit van boven naar beneden. Zodra een de kaart gelezen is, wordt de autorisatie van jouw pas gecontroleerd. Als de toegang wordt geweigerd, knippert de rode LED. Als de toegang wordt verleend, knippert de groene LED en kan de deur of het hek worden geopend.
  • Deur sluiten: Zorg ervoor dat de deur goed dicht is, vervolgens activeer je het slot door het gebruik van jouw pas. Je hoort de grendels sluiten (dit duurt enkele seconden) en het rode lampje gaat weer branden.
  • Toegangshek: Het hek wordt altijd na 25 seconden weer geactiveerd om te sluiten. Als je de poort dus wilt sluiten zorg er dan voor dat het magneet het sluitdeel weer goed raakt. Je voelt duidelijk dat het hek is gesloten.
  • Belangrijk: Gebruik geen bankpassen, deze zijn hierna niet meer bruikbaar voor de bankfuncties. Hou geen passen en telefoons e.d. bij het magneet van de poort.