Bardiensten

TV Dierdonk draait volledig op basis van vrijwilligers. Dat geldt ook voor de bezetting van de bardiensten in ons paviljoen.

Inplannen van bardiensten

 • De barcommissie deelt de bardiensten in.
 • Ieder seniorlid draait ongeveer twee á drie bardiensten per jaar.
 • Per bardienst wordt er één lid ingedeeld, tenzij er sprake is van een toernooi of evenement waardoor je met 2 of meer leden de bardienst draait.
 • Indien je wordt ingepland ontvang je via mail de uitnodiging, inclusief een herinneringsmail.
 • Je kan ook in de KNLTB ClubApp een notificatie aanzetten. Dit kan onder de optie '...Meer' én kies dan voor App instellingen. Vervolgens kan je onder 'Mijn diensten' jouw gewenste notificatie instellen. 

Overzicht bardiensten (dienstenplanner)

 • Via www.tvdierdonk.nl en de keuze Mijn Club vind je een overzicht van de diensten. Bekijk in kalender weergave alle bardiensten.  In de optie 'Lijst' vind je jouw diensten indien deze zijn gepland.
 • Open de KNLTB Club App op je smartphone, scrol op de 'startpagina'' tot voorbij het clubnieuws. Je ziet nu de optie 'Dienstenplanner'. Klik hierop en je komt in de actuele week. Als je voor de kalender rechtsboven kiest krijg je een maandoverzicht en kan je snel de gewenste dag selecteren. Indien er op een bepaalde dag een bardienst staat gepland, wordt een regel getoond met de naam van het lid dat op die dag bardienst heeft. Door op de naam te klikken vind je meer informatie over de dienst en een foto van het lid dat de bardienst heeft. Indien je op de foto klikt kan je dit lid bellen of mailen (mits toegestaan door dit lid).

Bardienst afkopen

Op de ALV van 19 maart 2008 is besloten dat de bardienst kan worden afgekocht tegen € 75,00 per jaar. Leden die de bardienst willen afkopen dienen dit voor 1 december aan te gegeven bij de ledenadministratie. De afkoop van de bardienst wordt samen met de contributie geincasseerd. Leden die de bardienst hebben afgekocht worden niet voor bardiensten ingedeeld.

Nieuwe leden die de bardienst af willen kopen dienen dit zo snel mogelijk te melden middels een email aan [email protected]


Afspraken

Om teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u de vastgestelde data in uw agenda te zetten. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, ruilt U dan zelf die dienst met een ander seniorlid (denk ook aan de sleutel). Geef deze wijziging ook door aan contactpersoon Nico Barendse van de Barcommissie: [email protected]


Wat houdt bardienst in?

 • om het tennissen tot een sfeervol gebeuren te maken, is ’t Paviljoen geopend van maandag  tot en met vrijdag.
 • De bardienst wordt gedraaid door een seniorlid.
 • Niet afmelden bij Nico Barendse geldt als bardienstverzuim.
 • Achter de bar ligt een informatiemap waarin vermeld staat wat wij van jou verwachten. Denk hierbij aan: verlichting aandoen, koelingen bijvullen vanuit de voorraad, schoonmaken indien u iets aantreft wat niet is zoals u het thuis zou willen hebben, muziekje aan, meubilair rechtzetten indien nodig, kortom servicegericht en aktief aanwezig zijn.
 • Tijdens de bardienst hebt je recht op 2 consumpties (overige consumpties voor eigen rekening)
 • Voorafgaand aan de bardienst ontvangt je de sleutel van 't Paviljoen
 • Na sluiting van ’t Paviljoen moet de sleutel samen met tellijst worden ingeleverd op het sleuteladres. Dit adres staat vermeld op de tellijst.

Instructie Verantwoord Alcohol gebruik (IVA)

Voor de bardiensten binnen Tennisvereniging Dierdonk geldt de volgende instructie ten behoeve van verantwoord alcohol gebruik. 

 • Alle gedestilleerde dranken en mix-dranken die 15% alcohol of meer bevatten behoren tot de categorie sterke drank.Deze dranken mogen uitsluitend verkocht worden aan personen boven de 18 jaar.
 • Bier, wijn en gedestilleerde dranken die minder dan 15% alcohol bevatten behoren tot de categorie zwak-alcoholhoudende dranken. Deze dranken mogen uitsluitend verkocht worden aan personen boven de 18 jaar.
 • Bij twijfel aan de leeftijd bent u verplicht een legitimatie te vragen. Dit kan zijn: rijbewijs, paspoort, ID-jaarkaart. 
 • Ook aan ouderen mag geen drank verkocht worden als die (kennelijk) bedoeld is voor een jongere die zelf nog geen alcohol mag kopen. 
 • Aan mensen die zichtbaar te veel gedronken en/of onder invloed van drugs zijn, mag geen alcohol verkocht worden (en mag de toegang geweigerd worden).
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank op de baan te nuttigen.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugdtijdens het uitoefenen van hun functie.
 • De horeca-activiteiten worden door TV-Dierdonk slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van onze vereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn. 
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers roken niet gedurende jeugdactiviteiten.

Vragen, suggesties of opmerkingen m.b.t. de bardiensten kunt u kwijt via een e-mail naar [email protected]

Om ’t paviljoen succesvol en gezellig te laten zijn, vragen we ieders medewerking
Hiervoor bij voorbaat dank!

De barcommissie