Algemene Ledenvergadering digitaal groot succes!

30 januari 2021


Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 27 januari heeft het bestuur via Teams de deelnemende leden geïnformeerd over het gevoerde beleid van het afgelopen kalenderjaar. Veel leden hebben deelgenomen aan deze online vergadering, waarvoor allen dank!

Alle vrijwilligers hebben weer héél veel werk verzet in het kalenderjaar 2020.

 • Groot onderhoud tennisbanen
 • Verduurzaming van ons tennispaviljoen - LED verlichting
 • Gordijnen opgehangen, muren geverfd, plafonds witten
 • Mooie geluidsisolerende maatregelen in het paviljoen
 • LED tennisbaanverlichting
 • Camera-bewaking tennispark
 • Tennisclinics
 • Lesserstoernooi
 • Nieuwe tennisleraren
 • Ouder-kind toernooi
 • KNLTB Najaarscompetitie
 • Veel instroom van nieuwe leden
 • Onderhoud groenvoorziening tennispark
 • Financiën op orde!
 • Mooie kostenbesparingen op vaste lasten

Dit is slechts een korte opsomming van alle werkzaamheden waar vrijwilligers van onze vereniging een bijdrage aan hebben geleverd. Ieder paar handen is altijd van harte welkom! Er zijn voldoende activiteiten waar ook jij de vereniging in kan ondersteunen. Immers de vereniging is niet van het bestuur óf de commissie maar van alle leden! Dus ook van jou!

Ondanks dit topjaar, hadden ook wij gehoopt dat er meer getennist kon worden in de vorm van competitie, toernooien, vrij tennis voor dubbels en onze gezellige toss-avond. Bovendien willen wij met trots onze vernieuwde paviljoen aan jullie allen presenteren. We vragen hiervoor nog even geduld. Aan ons zal het niet liggen om er ook in 2021 weer een topjaar van te maken. Zien we jullie allen binnenkort weer op het tennispark?

Nieuwscategorieën