Dank voor het digitaal afhangen, maar let op de regels!

13 mei 2020


Iedereen heeft zijn weg gevonden naar het digitaal afhangen. Er wordt al volop digitaal een baan gereserveerd. Op dit moment kan je een baan reserveren van 60 minuten. Inmiddels hebben we het baanreserveren ook per doelgroep ingesteld. Ben je jeugdlid of senior zie je andere beschikbare tijdsblokken. Zoals eerder gecommuniceerd heeft dit te maken met de beschikbaarheid van toezichthouders. 

Boete bij niet naleven protocol

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven. Als leden zich op de tennisvereniging niet aan de geldende richtlijnen/afspraken houden én de vereniging niets te verwijten valt dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leden. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico een boete van € 400,- te krijgen.

Als een vereniging haar verantwoordelijkheid niet op de juiste wijze heeft genomen dan loopt de vereniging het risico een boete te krijgen van €4.000 en kan de gemeente besluiten de accommodatie te sluiten.

Op zoek naar antwoorden op jouw vragen? Kijk op veelgestelde vragen KNLTB

Nieuwscategorieën