Introducé

Om leden de mogelijkheid te geven samen met niet-leden vrij te kunnen tennissen biedt onze vereniging de mogelijkheid om niet-leden te introduceren. Hiervoor gelden de volgende regels;

1)   Leden van TV Dierdonk kunnen een baan reserveren samen met niet-leden.
      Hiertoe moet voor iedere introducé een introducépas gekocht worden.

Deze pas is geldig voor één dag en kan op die dag gebruikt worden om af te hangen volgens het afhangreglement. Introduceren mag door de week van 09:00 tot 18:30 uur en in het weekend van 9:00 tot 23:00 uur.

      De kosten van een introducépas zijn € 2,50 voor junioren en € 5,00 voor senioren.

Introducépassen zijn verkrijgbaar aan de bar in het Paviljoen.

2)  Voor jeugdleden die op het voortgezet onderwijs zitten (VO-jeugdleden) hebben (vrijwel) alle Helmondse tennis verenigingen de afspraak gemaakt dat die elkaar gratis bij elkaars tennisvereniging mogen introduceren.

Onze VO-jeugdleden mogen dus VO-jeugdleden van andere vereniging gratis bij ons introduceren.

De VO-jeugdleden van de andere Helmondse vereniging moeten hiertoe hun geldige lidmaatschapspas gebruiken om af te hangen volgens het afhangregelement.

Introduceren mag door de week van 09:00 tot 18:30 uur en in het weekend van 9:00 tot 23:00 uur.

De afspraak is dat de VO-jeugdleden van de andere Helmondse tennisverenigingen onze VO-jeugdleden gratis mogen introduceren bij hun vereniging. Informeer eventueel van te voren bij de betreffende vereniging naar de voorwaarden die daar gelden.