Inschrijfprocedure KNLTB competitie

Als vereniging hebben we een inschrijfprocedure opgesteld om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen bij inschrijven.

Team en plaatsing

 • Er wordt ingedeeld op volgorde van oudste rechten. Het team dat de meeste jaren competitie speelt op de betreffende dag heeft voorrang.
 • Het aantal te plaatsen teams is beperkt als gevolg van het aantal banen, tennisles en de verplichte tijdsklok voor de verlichting.
 • Elk team bestaat uit minimaal 6 spelers. Deze spelers moeten allemaal deel uit maken van het team en ook actief spelen.
 • Een team dat zich met minder dan 6 spelers inschrijft, kan deelnemen als team, als het kan worden aangevuld tot 6 spelers.
 • De teamcaptain is zelf verantwoordelijk voor het vinden van eventuele vervanging voor en tijdens de competities. Regels op dit punt worden voor aanvang van de competitie aan de captains gegeven.
 • Leden die uiteindelijk niet kunnen deelnemen, worden automatisch op de reservelijst geplaatst, waaruit door tussenkomst van de competitieleiding, indien nodig geput kan worden.
 • Teams die afvallen, wordt indien mogelijk, een andere speeldag aangeboden.
 • Uiteraard dienen teams of individuele leden zich voor de sluitingsdatum ingeschreven te hebben, anders vervallen hun rechten.
 • Indien teams niet in dezelfde samenstelling spelen als het voorgaande jaar wordt de plek alleen gegarandeerd als meer dan 65% van het betreffende team zich inschrijft.
 • De indeling van de competitieteams is de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie (TC). Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de mensen die inschrijven. Plaatsing van het team is dus niet gegarandeerd.

Bardienst

 • Tijdens de competitie zorgen de teams zelf voor hun bardienst.
 • Per speeldag wordt één teamcaptain aangewezen als eindverantwoordelijke voor de bardienst.
 • Teams die verzuimen hun bardiensten te draaien of niet handelen conform de bardienst- instructies worden beboet met € 100,- per voorval.

Boetes

 • Eventuele boetes vanuit de KNLTB met betrekking tot annulering, niet of onvolledig komen opdagen op wedstrijddagen of verkeerd invullen van uitslaggegevens worden doorberekend aan de teamcaptain van dat betreffende team.
 • Boetes worden ook van de rekening van de captains geïncasseerd.

Overige

 • De teamcaptain, of een gedelegeerd teamlid, is verplicht aanwezig te zijn op de captainsmeeting.
 • Als er bezwaren m.b.t. wedstrijden zijn, dan dient u deze schriftelijk binnen 3 dagen bij de VCL te melden.
 • Instructies van de Technische Commissie dienen direct opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot diskwalificatie van het gehele team en de individuele spelers voor de lopende competitie en de twee daarop volgende competities.
 • Tenslotte ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de Technische Commissie. We verwachten hiermee duidelijkheid te hebben gegeven met betrekking tot de toewijzing van competitieplaatsen.
 • Zie ook: KNLTB competitiereglement voor zeer uitgebreide informatie over de competitie

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Vereniging Competitie Leiders (VCL) van de Technische Commissie: Hannie Kusters & Marion Verhulst (voor contactgegevens zie ledenlijst)