Home

Welkom bij Tennis Vereniging Dierdonk

Welkom op de website van Tennis Vereniging Dierdonk (TV-Dierdonk).

TV-Dierdonk is de tennis vereniging uit de wijk Dierdonk in Helmond.
Wij zijn een actieve vereniging met 4 all-weather Advantage RedCourt banen en een gezellig paviljoen.

Wij hebben op dit moment nog ruimte voor zowel jeugd als senioren.
Per direct lid worden is dus mogelijk.

Kijk rustig eens rond op deze site en kom regelmatig terug voor de laatste nieuwtjes.

Nieuws

Tennislessen

Beste leden...

Zoals we reeds enige tijd geleden hebben medegedeeld zullen de lessen vanaf de najaars/winter cyclus niet meer door Marell Sports worden georganiseerd (dus met ingang van begin november).

Vanaf eind augustus (week van 28 augustus) starten de laatste zomerlessen van Marell. Ons heeft echter informatie bereikt dat Marell (gedeeltelijk) niet meer aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen.
Dat vormt wellicht een direct gevaar voor de continuiteit van de laatste lessen.

Het bestuur zal er alles aan doen om deze lessen doorgang te laten vinden, maar kan niet uitsluiten dat Marell voortijdig in gebreke blijft.

Om het belang van onze leden te beschermen, adviseren we iedereen nogmaals GEEN verplichting(en) met Marell Sports meer aan te gaan. Daarnaast adviseren we om eventuele jaarovereenkomsten conform de voorwaarden op te zeggen, met ingang van de afloop van het zomerlesseizoen (eind oktober 2017) en om restitutie van de laatste 6 lessen te vragen (lessen november en december).

Voor maandelijkse betalers geldt het uitdrukkelijke advies om de bank incasso's per direct op te zeggen.

In beide gevallen adviseren wij de leden de publicaties van het bestuur nauwlettend te volgen op de website en/of middels email informatie.

Mocht het niet mogelijk blijken om met Marell de laatste lessen te organiseren, zal het bestuur ism Sport Events (de nieuwe les organisatie) proberen deze alsnog te laten plaats vinden.

Met vriendelijke groeten

BESTUUR TV DIERDONK

Zomertoernooi Jeugd TV Carolus 2017

HTV Open Toernooi

Tennislessen

Beste leden,

Na enkele Jaren van goede samenwerking heeft TV Dierdonk besloten om, na goed overleg, de tennislessen met ingang van de najaarscyclus (november-maart), niet meer gezamenlijk met Marell Sports te organiseren.

De ambities en visie van TV Dierdonk bleken in de setting met Marell Sports moeilijk te realiseren. Graag willen we Marell Sports bedanken voor de fijne samenwerking.

We willen onze leden er nadrukkelijk op wijzen dat men zich niet voor de najaarslessen bij Marell Sports moet inschrijven.

In augustus zullen we de leden informeren waar men zich in de toekomst kan inschrijven voor deelname aan de lessen gedurende de najaarscyclus (november–maart). In de tussentijd zullen Marell Sports en hun trainer Paul van Dijk op de bekende betrokken wijze de lessen verzorgen.

De komende tijd zal het bestuur gebruiken om tot een geschikte samenwerking met een nieuwe partner te komen, waarbij we veel aandacht zullen besteden aan de kwaliteiten en persoonlijkheid van de “club trainer”. We streven ernaar om datgene wat goed was goed te houden, maar dat de toekomst met een nieuwe partner beter zal stroken met de ambities van TV Dierdonk.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TV Dierdonk

15-06-2017-Jeugdtoernooi 9 Juli 2017
08-05-2017-Inschrijven Jeugd Club Kampioenschappen Juni 2017
02-05-2017-Inschrijving geopend voor KNLTB Competitie Najaar 2017
14-03-2017-Inhalen geannuleerde lessen (winter)

» Nieuws archief    RSS feed RSS feed